<เซ็นเซอร์> http://censored.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-08-2007&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-08-2007&group=8&gblog=57 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลและท้องฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-08-2007&group=8&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-08-2007&group=8&gblog=57 Mon, 06 Aug 2007 14:46:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-07-2007&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-07-2007&group=8&gblog=56 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[บดกาแฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-07-2007&group=8&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-07-2007&group=8&gblog=56 Sat, 28 Jul 2007 18:47:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-07-2007&group=8&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-07-2007&group=8&gblog=55 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[จะเป็นใคร จะเป็นใคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-07-2007&group=8&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-07-2007&group=8&gblog=55 Thu, 05 Jul 2007 0:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2007&group=8&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2007&group=8&gblog=54 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2007&group=8&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2007&group=8&gblog=54 Mon, 25 Jun 2007 8:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-02-2007&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-02-2007&group=8&gblog=53 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ยืนเคียงข้างเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-02-2007&group=8&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-02-2007&group=8&gblog=53 Tue, 27 Feb 2007 1:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-04-2007&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-04-2007&group=8&gblog=52 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาที่มองไม่เห็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-04-2007&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-04-2007&group=8&gblog=52 Wed, 11 Apr 2007 22:59:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-04-2007&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-04-2007&group=8&gblog=51 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ระหว่างเขาสองคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-04-2007&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-04-2007&group=8&gblog=51 Wed, 04 Apr 2007 22:41:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-03-2007&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-03-2007&group=8&gblog=50 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เหมือนวันเก่าก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-03-2007&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-03-2007&group=8&gblog=50 Sun, 25 Mar 2007 21:29:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-07-2006&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-07-2006&group=8&gblog=49 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-07-2006&group=8&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-07-2006&group=8&gblog=49 Wed, 19 Jul 2006 13:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-02-2006&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-02-2006&group=8&gblog=48 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปต่อไปจนถึงพรุ่งนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-02-2006&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-02-2006&group=8&gblog=48 Fri, 17 Feb 2006 19:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-12-2005&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-12-2005&group=8&gblog=47 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอเข้มแข็งกว่าฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-12-2005&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-12-2005&group=8&gblog=47 Thu, 15 Dec 2005 0:49:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-04-2006&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-04-2006&group=8&gblog=46 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[กุหลาบกระดาษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-04-2006&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-04-2006&group=8&gblog=46 Thu, 06 Apr 2006 20:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-09-2005&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-09-2005&group=8&gblog=45 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[สแปนิชอายส์ เพียงแค่อาดิโอส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-09-2005&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-09-2005&group=8&gblog=45 Sun, 04 Sep 2005 0:15:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-09-2006&group=8&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-09-2006&group=8&gblog=44 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนฉัน คุณทะเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-09-2006&group=8&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-09-2006&group=8&gblog=44 Mon, 25 Sep 2006 0:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2006&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2006&group=8&gblog=43 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[...งงๆ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2006&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2006&group=8&gblog=43 Fri, 20 Jan 2006 22:28:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-01-2006&group=8&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-01-2006&group=8&gblog=42 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[โดดเดี่ยวเดียวดาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-01-2006&group=8&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-01-2006&group=8&gblog=42 Thu, 19 Jan 2006 7:31:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-11-2005&group=8&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-11-2005&group=8&gblog=41 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันจะลืมเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-11-2005&group=8&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-11-2005&group=8&gblog=41 Fri, 18 Nov 2005 0:38:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-07-2006&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-07-2006&group=8&gblog=39 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[วิทยุทรานซิสเตอร์สีฟ้าเล็กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-07-2006&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-07-2006&group=8&gblog=39 Wed, 26 Jul 2006 22:45:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-05-2006&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-05-2006&group=8&gblog=38 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเลี้ยงวัวขี่ม้าจากไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-05-2006&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-05-2006&group=8&gblog=38 Sat, 13 May 2006 1:07:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-03-2006&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-03-2006&group=8&gblog=37 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวลูกทุ่งรอแฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-03-2006&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-03-2006&group=8&gblog=37 Fri, 10 Mar 2006 20:21:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-01-2006&group=8&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-01-2006&group=8&gblog=36 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักเป็นสีน้ำเงิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-01-2006&group=8&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-01-2006&group=8&gblog=36 Wed, 18 Jan 2006 22:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-09-2005&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-09-2005&group=8&gblog=35 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เครซี...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-09-2005&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-09-2005&group=8&gblog=35 Fri, 09 Sep 2005 0:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-01-2007&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-01-2007&group=8&gblog=34 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ออบรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-01-2007&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-01-2007&group=8&gblog=34 Sat, 27 Jan 2007 1:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-11-2005&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-11-2005&group=8&gblog=33 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนือรุ้งกินน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-11-2005&group=8&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-11-2005&group=8&gblog=33 Sun, 27 Nov 2005 0:44:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-11-2005&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-11-2005&group=8&gblog=32 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[บางทีอาจไม่เป็นอย่างนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-11-2005&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-11-2005&group=8&gblog=32 Wed, 16 Nov 2005 0:38:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-06-2006&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-06-2006&group=8&gblog=31 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงๆแล้วฉันจะพูดว่า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-06-2006&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-06-2006&group=8&gblog=31 Thu, 15 Jun 2006 13:34:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-02-2006&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-02-2006&group=8&gblog=30 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เศร้าๆเหงาๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-02-2006&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-02-2006&group=8&gblog=30 Thu, 09 Feb 2006 19:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-04-2006&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-04-2006&group=8&gblog=29 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามหารุ้งกินน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-04-2006&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-04-2006&group=8&gblog=29 Sun, 02 Apr 2006 20:45:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-08-2006&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-08-2006&group=8&gblog=28 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนตกในใจฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-08-2006&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-08-2006&group=8&gblog=28 Tue, 01 Aug 2006 22:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-11-2005&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-11-2005&group=8&gblog=27 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันหวังว่าเธอเต้นระบำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-11-2005&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-11-2005&group=8&gblog=27 Sat, 19 Nov 2005 0:41:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-02-2006&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-02-2006&group=8&gblog=26 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[หายไปฝึกเอสป๊านย่อลมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-02-2006&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-02-2006&group=8&gblog=26 Thu, 02 Feb 2006 22:48:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-09-2006&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-09-2006&group=8&gblog=25 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวน้อยคอยรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-09-2006&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-09-2006&group=8&gblog=25 Sun, 17 Sep 2006 0:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-10-2005&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-10-2005&group=8&gblog=24 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[โคบาลจ๋าพาฉันไปหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-10-2005&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-10-2005&group=8&gblog=24 Wed, 26 Oct 2005 0:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-04-2006&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-04-2006&group=8&gblog=23 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำของหัวใจเขลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-04-2006&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-04-2006&group=8&gblog=23 Tue, 04 Apr 2006 20:49:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-06-2006&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-06-2006&group=8&gblog=22 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[มันเป็นอย่างนี้นี่เอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-06-2006&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-06-2006&group=8&gblog=22 Sun, 04 Jun 2006 1:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-04-2006&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-04-2006&group=8&gblog=21 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[...เหงาเหมือนกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-04-2006&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-04-2006&group=8&gblog=21 Fri, 28 Apr 2006 21:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-01-2006&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-01-2006&group=8&gblog=20 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพถ่ายและความทรงจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-01-2006&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-01-2006&group=8&gblog=20 Sun, 15 Jan 2006 22:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-09-2006&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-09-2006&group=8&gblog=19 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าปล่อยให้ฉันเหงา...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-09-2006&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-09-2006&group=8&gblog=19 Tue, 19 Sep 2006 0:11:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-07-2006&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-07-2006&group=8&gblog=18 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่างที่เคยเป็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-07-2006&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-07-2006&group=8&gblog=18 Sat, 29 Jul 2006 22:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-11-2005&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-11-2005&group=8&gblog=17 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ารู้อย่างนี้...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-11-2005&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-11-2005&group=8&gblog=17 Thu, 03 Nov 2005 0:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-04-2006&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-04-2006&group=8&gblog=16 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืมกันแล้วหรือยัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-04-2006&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-04-2006&group=8&gblog=16 Thu, 27 Apr 2006 21:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-01-2007&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-01-2007&group=8&gblog=15 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ไดอารี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-01-2007&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-01-2007&group=8&gblog=15 Mon, 29 Jan 2007 12:24:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=8&gblog=14 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เชื่อไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=8&gblog=14 Sat, 14 Jan 2006 22:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-10-2006&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-10-2006&group=8&gblog=13 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักที่นานเท่านาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-10-2006&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-10-2006&group=8&gblog=13 Tue, 03 Oct 2006 0:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-12-2005&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-12-2005&group=8&gblog=12 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ฤดูนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-12-2005&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-12-2005&group=8&gblog=12 Sun, 04 Dec 2005 0:46:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-09-2005&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-09-2005&group=8&gblog=11 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เก้าอี้นั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-09-2005&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-09-2005&group=8&gblog=11 Sat, 10 Sep 2005 0:20:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-05-2006&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-05-2006&group=8&gblog=10 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดใจเป็นลำดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-05-2006&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-05-2006&group=8&gblog=10 Thu, 11 May 2006 1:02:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-12-2005&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-12-2005&group=7&gblog=14 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ในตอนที่ฉันต้องการเธอที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-12-2005&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-12-2005&group=7&gblog=14 Fri, 09 Dec 2005 0:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-03-2006&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-03-2006&group=7&gblog=13 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[กุหลาบสีเหลือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-03-2006&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-03-2006&group=7&gblog=13 Thu, 09 Mar 2006 20:17:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-03-2006&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-03-2006&group=7&gblog=12 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกคงไม่หยุดหมุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-03-2006&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-03-2006&group=7&gblog=12 Sun, 12 Mar 2006 20:28:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-11-2005&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-11-2005&group=7&gblog=11 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ชายผู้ยิ่งใหญ่ที่ฉันไม่เคยรู้จัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-11-2005&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-11-2005&group=7&gblog=11 Thu, 24 Nov 2005 0:08:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-01-2007&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-01-2007&group=7&gblog=10 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้องไห้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-01-2007&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-01-2007&group=7&gblog=10 Tue, 23 Jan 2007 12:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-02-2008&group=6&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-02-2008&group=6&gblog=82 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[It takes two]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-02-2008&group=6&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-02-2008&group=6&gblog=82 Fri, 15 Feb 2008 18:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-08-2007&group=6&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-08-2007&group=6&gblog=81 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[หลงใหล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-08-2007&group=6&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-08-2007&group=6&gblog=81 Mon, 20 Aug 2007 19:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-08-2007&group=6&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-08-2007&group=6&gblog=80 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างหายไปนานมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-08-2007&group=6&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-08-2007&group=6&gblog=80 Sun, 12 Aug 2007 10:17:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-07-2007&group=6&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-07-2007&group=6&gblog=79 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันรู้ว่ารักเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-07-2007&group=6&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-07-2007&group=6&gblog=79 Tue, 31 Jul 2007 1:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-09-2006&group=6&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-09-2006&group=6&gblog=78 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันจะอยู่อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-09-2006&group=6&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-09-2006&group=6&gblog=78 Thu, 28 Sep 2006 0:30:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-12-2005&group=6&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-12-2005&group=6&gblog=77 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายรักบนผืนทราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-12-2005&group=6&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-12-2005&group=6&gblog=77 Wed, 07 Dec 2005 23:48:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-05-2007&group=6&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-05-2007&group=6&gblog=76 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงจันทร์แทนดวงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-05-2007&group=6&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-05-2007&group=6&gblog=76 Thu, 31 May 2007 12:49:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-05-2007&group=6&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-05-2007&group=6&gblog=75 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เหมือนไม่เคยเอ่ยคำลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-05-2007&group=6&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-05-2007&group=6&gblog=75 Tue, 29 May 2007 21:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-05-2007&group=6&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-05-2007&group=6&gblog=74 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลิงจุมพิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-05-2007&group=6&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-05-2007&group=6&gblog=74 Fri, 25 May 2007 20:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-05-2007&group=6&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-05-2007&group=6&gblog=73 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วเธอจะรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-05-2007&group=6&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-05-2007&group=6&gblog=73 Tue, 22 May 2007 19:41:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-05-2007&group=6&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-05-2007&group=6&gblog=72 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เช้าวันเทศกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-05-2007&group=6&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-05-2007&group=6&gblog=72 Mon, 21 May 2007 19:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-05-2007&group=6&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-05-2007&group=6&gblog=71 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[นกกับเด็กน้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-05-2007&group=6&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-05-2007&group=6&gblog=71 Wed, 16 May 2007 19:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-05-2007&group=6&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-05-2007&group=6&gblog=70 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงนี้ ♥ มีรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-05-2007&group=6&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-05-2007&group=6&gblog=70 Sat, 12 May 2007 1:14:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-05-2007&group=6&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-05-2007&group=6&gblog=69 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[นางฟ้าเดินดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-05-2007&group=6&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-05-2007&group=6&gblog=69 Wed, 02 May 2007 1:11:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-04-2007&group=6&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-04-2007&group=6&gblog=68 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิษฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-04-2007&group=6&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-04-2007&group=6&gblog=68 Fri, 06 Apr 2007 22:50:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-04-2007&group=6&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-04-2007&group=6&gblog=67 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงนี้ให้เธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-04-2007&group=6&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-04-2007&group=6&gblog=67 Mon, 02 Apr 2007 22:35:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-03-2007&group=6&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-03-2007&group=6&gblog=66 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากรู้ความลับมั้ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-03-2007&group=6&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-03-2007&group=6&gblog=66 Fri, 23 Mar 2007 22:17:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-10-2006&group=6&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-10-2006&group=6&gblog=65 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงของเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-10-2006&group=6&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-10-2006&group=6&gblog=65 Fri, 06 Oct 2006 0:50:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-08-2006&group=6&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-08-2006&group=6&gblog=64 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[มากกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-08-2006&group=6&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-08-2006&group=6&gblog=64 Fri, 11 Aug 2006 22:59:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2006&group=6&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2006&group=6&gblog=63 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[บางคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2006&group=6&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2006&group=6&gblog=63 Wed, 13 Sep 2006 0:10:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=6&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=6&gblog=62 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันอยากเต้นระบำกับเธอนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=6&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=6&gblog=62 Mon, 05 Dec 2005 23:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=6&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=6&gblog=61 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเธอบอกว่ารักฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=6&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=6&gblog=61 Mon, 05 Dec 2005 23:45:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-01-2006&group=6&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-01-2006&group=6&gblog=60 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[สามเหรียญในน้ำพุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-01-2006&group=6&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-01-2006&group=6&gblog=60 Wed, 25 Jan 2006 22:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-06-2006&group=6&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-06-2006&group=6&gblog=59 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้เธอหมดเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-06-2006&group=6&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-06-2006&group=6&gblog=59 Sun, 18 Jun 2006 21:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2006&group=6&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2006&group=6&gblog=58 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงหรือเปล่า ที่เขาว่า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2006&group=6&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2006&group=6&gblog=58 Tue, 29 Aug 2006 23:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-07-2006&group=6&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-07-2006&group=6&gblog=57 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่างนี้น่าขายรถทิ้งไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-07-2006&group=6&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-07-2006&group=6&gblog=57 Wed, 05 Jul 2006 22:14:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2006&group=6&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2006&group=6&gblog=56 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดรักฉันตลอดไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2006&group=6&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2006&group=6&gblog=56 Fri, 20 Jan 2006 21:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-05-2006&group=6&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-05-2006&group=6&gblog=55 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[...บ่อยครั้งนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-05-2006&group=6&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-05-2006&group=6&gblog=55 Wed, 31 May 2006 1:45:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-01-2006&group=6&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-01-2006&group=6&gblog=54 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[.....จังงัง.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-01-2006&group=6&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-01-2006&group=6&gblog=54 Tue, 10 Jan 2006 21:24:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-02-2006&group=6&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-02-2006&group=6&gblog=53 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[♥ + ♥]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-02-2006&group=6&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-02-2006&group=6&gblog=53 Tue, 14 Feb 2006 19:57:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-01-2006&group=6&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-01-2006&group=6&gblog=52 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[... ♥♥ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-01-2006&group=6&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-01-2006&group=6&gblog=52 Sun, 01 Jan 2006 21:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-03-2006&group=6&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-03-2006&group=6&gblog=51 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เคาะสามทีนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-03-2006&group=6&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-03-2006&group=6&gblog=51 Tue, 07 Mar 2006 20:14:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-12-2005&group=6&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-12-2005&group=6&gblog=50 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[จนกว่าฉันจะได้เต้นกับเธออีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-12-2005&group=6&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-12-2005&group=6&gblog=50 Fri, 02 Dec 2005 23:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-02-2007&group=6&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-02-2007&group=6&gblog=49 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาสีฟ้าคนสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-02-2007&group=6&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-02-2007&group=6&gblog=49 Sat, 03 Feb 2007 0:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-07-2006&group=6&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-07-2006&group=6&gblog=48 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิดผนึกด้วยรอยจูบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-07-2006&group=6&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-07-2006&group=6&gblog=48 Thu, 06 Jul 2006 22:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-10-2005&group=6&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-10-2005&group=6&gblog=47 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[คนชอบฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-10-2005&group=6&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-10-2005&group=6&gblog=47 Tue, 25 Oct 2005 23:14:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-08-2005&group=6&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-08-2005&group=6&gblog=46 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[...หัวใจและวิญญาณ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-08-2005&group=6&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-08-2005&group=6&gblog=46 Sun, 28 Aug 2005 21:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-11-2005&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-11-2005&group=6&gblog=45 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขใจอะไรปานนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-11-2005&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-11-2005&group=6&gblog=45 Sat, 12 Nov 2005 23:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-11-2005&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-11-2005&group=6&gblog=44 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[จะสุขอะไรปานนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-11-2005&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-11-2005&group=6&gblog=44 Sat, 12 Nov 2005 23:27:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-01-2006&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-01-2006&group=6&gblog=43 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เธออยู่ในใจฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-01-2006&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-01-2006&group=6&gblog=43 Fri, 06 Jan 2006 21:19:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-02-2007&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-02-2007&group=6&gblog=42 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ในฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-02-2007&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-02-2007&group=6&gblog=42 Thu, 08 Feb 2007 1:06:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2007&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2007&group=6&gblog=41 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[มองผ่านตาเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2007&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2007&group=6&gblog=41 Tue, 06 Feb 2007 0:37:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-05-2006&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-05-2006&group=6&gblog=40 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันจะใส่ใจไปทำไม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-05-2006&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-05-2006&group=6&gblog=40 Sat, 20 May 2006 1:04:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-08-2006&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-08-2006&group=6&gblog=39 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[มีคนเขารักคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-08-2006&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-08-2006&group=6&gblog=39 Wed, 09 Aug 2006 22:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-02-2006&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-02-2006&group=6&gblog=38 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอารักมาให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-02-2006&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-02-2006&group=6&gblog=38 Sun, 12 Feb 2006 19:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-07-2006&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-07-2006&group=6&gblog=37 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[กอดฉัน แนบฉัน จูบฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-07-2006&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-07-2006&group=6&gblog=37 Fri, 21 Jul 2006 22:41:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2006&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2006&group=6&gblog=36 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มุมเล็กๆของฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2006&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2006&group=6&gblog=36 Sun, 25 Jun 2006 22:00:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-10-2005&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-10-2005&group=6&gblog=35 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกสิ่งทุกอย่างเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-10-2005&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-10-2005&group=6&gblog=35 Wed, 26 Oct 2005 23:18:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-09-2005&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-09-2005&group=6&gblog=34 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันจะรักเธอเสมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-09-2005&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-09-2005&group=6&gblog=34 Wed, 28 Sep 2005 22:49:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-12-2006&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-12-2006&group=6&gblog=33 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืมอยู่เรื่อยเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-12-2006&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-12-2006&group=6&gblog=33 Wed, 27 Dec 2006 0:58:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-10-2005&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-10-2005&group=6&gblog=32 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ต่ออีกหน่อยนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-10-2005&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-10-2005&group=6&gblog=32 Mon, 10 Oct 2005 23:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-09-2005&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-09-2005&group=6&gblog=31 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงเอกจาก A Summer Place]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-09-2005&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-09-2005&group=6&gblog=31 Tue, 27 Sep 2005 22:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-09-2005&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-09-2005&group=6&gblog=30 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอเป็นของฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-09-2005&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-09-2005&group=6&gblog=30 Fri, 23 Sep 2005 21:38:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-06-2006&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-06-2006&group=6&gblog=29 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันหวาน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-06-2006&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-06-2006&group=6&gblog=29 Thu, 22 Jun 2006 21:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2006&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2006&group=6&gblog=28 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอ เธอ เธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2006&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2006&group=6&gblog=28 Mon, 18 Sep 2006 0:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-04-2006&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-04-2006&group=6&gblog=27 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[นี่คือเพลงของฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-04-2006&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-04-2006&group=6&gblog=27 Thu, 13 Apr 2006 21:02:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2006&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2006&group=6&gblog=26 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เหงานานไปหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2006&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2006&group=6&gblog=26 Mon, 06 Feb 2006 19:18:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-11-2005&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-11-2005&group=6&gblog=25 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[รักฉันหมดใจของเธอ(นะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-11-2005&group=6&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-11-2005&group=6&gblog=25 Sun, 06 Nov 2005 23:28:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-09-2005&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-09-2005&group=6&gblog=24 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[มหัศจรรย์ของเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-09-2005&group=6&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-09-2005&group=6&gblog=24 Thu, 08 Sep 2005 21:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-03-2006&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-03-2006&group=6&gblog=23 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงเธอ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-03-2006&group=6&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-03-2006&group=6&gblog=23 Sat, 11 Mar 2006 20:26:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=6&gblog=22 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมรักเด็ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=6&gblog=22 Sat, 14 Jan 2006 22:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=6&gblog=21 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[รักของชีวิตฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-01-2006&group=6&gblog=21 Sat, 14 Jan 2006 12:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-12-2005&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-12-2005&group=6&gblog=20 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[... ♥ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-12-2005&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-12-2005&group=6&gblog=20 Sat, 17 Dec 2005 23:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-05-2006&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-05-2006&group=6&gblog=19 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังกลับมาหาเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-05-2006&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-05-2006&group=6&gblog=19 Fri, 19 May 2006 1:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-07-2006&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-07-2006&group=6&gblog=18 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอเป็นหนึ่งเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-07-2006&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-07-2006&group=6&gblog=18 Fri, 28 Jul 2006 22:47:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-07-2006&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-07-2006&group=6&gblog=17 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[จูบฉัน จูบฉันอีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-07-2006&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-07-2006&group=6&gblog=17 Sat, 01 Jul 2006 22:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-02-2006&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-02-2006&group=6&gblog=16 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันอาจเกลียดตัวเองในตอนเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-02-2006&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-02-2006&group=6&gblog=16 Tue, 07 Feb 2006 19:28:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-02-2006&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-02-2006&group=6&gblog=15 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[กุหลาบเป็นสีแดงนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-02-2006&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-02-2006&group=6&gblog=15 Tue, 07 Feb 2006 19:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-09-2006&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-09-2006&group=6&gblog=14 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[อรุณสวัสดิ์คนสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-09-2006&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-09-2006&group=6&gblog=14 Thu, 21 Sep 2006 0:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-06-2006&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-06-2006&group=6&gblog=13 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาล น้ำตาล หวานจัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-06-2006&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-06-2006&group=6&gblog=13 Sat, 24 Jun 2006 21:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-10-2005&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-10-2005&group=6&gblog=12 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันรักเธอเพราะความรู้สึกบอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-10-2005&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-10-2005&group=6&gblog=12 Sat, 15 Oct 2005 23:04:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-01-2007&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-01-2007&group=6&gblog=11 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[คนสวยในบลูยีนส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-01-2007&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-01-2007&group=6&gblog=11 Wed, 10 Jan 2007 3:12:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-10-2005&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-10-2005&group=6&gblog=10 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[สักที่หนึ่งนะที่รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-10-2005&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-10-2005&group=6&gblog=10 Thu, 06 Oct 2005 22:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-08-2007&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-08-2007&group=5&gblog=33 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[อู้ ล่ะ ล่า [น]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-08-2007&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-08-2007&group=5&gblog=33 Sat, 25 Aug 2007 16:53:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2007&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2007&group=5&gblog=32 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[วัยรุ่นบอกว่าชิลๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2007&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2007&group=5&gblog=32 Wed, 29 Aug 2007 9:47:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-07-2007&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-07-2007&group=5&gblog=31 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Libertango (SYTYCD วิดีโอคลิป)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-07-2007&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-07-2007&group=5&gblog=31 Sat, 14 Jul 2007 3:02:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-07-2007&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-07-2007&group=5&gblog=30 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงปรารถนา [ฉ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-07-2007&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-07-2007&group=5&gblog=30 Sun, 08 Jul 2007 8:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-06-2007&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-06-2007&group=5&gblog=29 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกอย่าง ทุกอย่าง ทุกอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-06-2007&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-06-2007&group=5&gblog=29 Wed, 20 Jun 2007 8:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-06-2007&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-06-2007&group=5&gblog=28 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[รรรุ่มบาในใจฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-06-2007&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-06-2007&group=5&gblog=28 Sun, 17 Jun 2007 8:47:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-05-2007&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-05-2007&group=5&gblog=27 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[A Media Luz]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-05-2007&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-05-2007&group=5&gblog=27 Tue, 08 May 2007 1:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-03-2007&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-03-2007&group=5&gblog=26 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอ้า...เลิกเหงา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-03-2007&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-03-2007&group=5&gblog=26 Wed, 14 Mar 2007 21:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-01-2006&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-01-2006&group=5&gblog=24 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[แป้นสีดำและแป้นสีขาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-01-2006&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=24-01-2006&group=5&gblog=24 Tue, 24 Jan 2006 22:33:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-01-2006&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-01-2006&group=5&gblog=23 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ไซม่อนบอกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-01-2006&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-01-2006&group=5&gblog=23 Sun, 01 Jan 2006 21:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-08-2005&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-08-2005&group=5&gblog=22 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครรู้บ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-08-2005&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-08-2005&group=5&gblog=22 Sat, 27 Aug 2005 21:01:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-01-2006&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-01-2006&group=5&gblog=20 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เชื่อๆอีกต่อไปแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-01-2006&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=27-01-2006&group=5&gblog=20 Fri, 27 Jan 2006 22:38:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-05-2006&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-05-2006&group=5&gblog=19 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุ่งเหยิงมึนตึ้บ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-05-2006&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-05-2006&group=5&gblog=19 Fri, 05 May 2006 21:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-05-2006&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-05-2006&group=5&gblog=18 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกคนรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-05-2006&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-05-2006&group=5&gblog=18 Sun, 28 May 2006 1:40:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-03-2006&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-03-2006&group=5&gblog=17 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดชื่อบลอกนี้ไม่ออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-03-2006&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-03-2006&group=5&gblog=17 Sat, 18 Mar 2006 20:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-01-2007&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-01-2007&group=5&gblog=15 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[คนโง่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-01-2007&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-01-2007&group=5&gblog=15 Fri, 05 Jan 2007 0:54:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-03-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-03-2006&group=5&gblog=14 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้เวลา...ทวงคืน 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-03-2006&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-03-2006&group=5&gblog=14 Fri, 03 Mar 2006 20:08:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-09-2005&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-09-2005&group=5&gblog=13 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเพลงมาเรียชิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-09-2005&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-09-2005&group=5&gblog=13 Sun, 11 Sep 2005 22:43:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2005&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2005&group=5&gblog=12 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เปอฟิดิอา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2005&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2005&group=5&gblog=12 Sat, 03 Sep 2005 21:08:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-07-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-07-2006&group=5&gblog=11 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[นึกว่าจะไม่มา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-07-2006&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-07-2006&group=5&gblog=11 Sun, 16 Jul 2006 22:33:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-09-2005&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-09-2005&group=5&gblog=10 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอนะเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-09-2005&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-09-2005&group=5&gblog=10 Sun, 25 Sep 2005 21:14:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-08-2011&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-08-2011&group=3&gblog=40 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Valse Sentimentale - Tchaikovsky]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-08-2011&group=3&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-08-2011&group=3&gblog=40 Mon, 01 Aug 2011 20:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-08-2010&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-08-2010&group=3&gblog=39 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Nocturne No.20 - Chopin]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-08-2010&group=3&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-08-2010&group=3&gblog=39 Tue, 03 Aug 2010 2:02:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-11-2009&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-11-2009&group=3&gblog=38 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Shostakovich's pieces for violin duets]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-11-2009&group=3&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-11-2009&group=3&gblog=38 Mon, 30 Nov 2009 1:00:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-08-2009&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-08-2009&group=3&gblog=37 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Le Cygne (The Swan) - Saint-Saëns]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-08-2009&group=3&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-08-2009&group=3&gblog=37 Wed, 26 Aug 2009 0:58:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-06-2009&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-06-2009&group=3&gblog=36 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Zigeunerweisen - Sarasate]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-06-2009&group=3&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-06-2009&group=3&gblog=36 Mon, 01 Jun 2009 0:13:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-02-2009&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-02-2009&group=3&gblog=35 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Serenata - Toselli]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-02-2009&group=3&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-02-2009&group=3&gblog=35 Sun, 15 Feb 2009 18:13:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-01-2009&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-01-2009&group=3&gblog=34 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Pearls Before Breakfast ผู้คนกับดนตรีข้างถนน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-01-2009&group=3&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-01-2009&group=3&gblog=34 Fri, 23 Jan 2009 11:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-01-2009&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-01-2009&group=3&gblog=33 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Souvenir - Drdla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-01-2009&group=3&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-01-2009&group=3&gblog=33 Sat, 03 Jan 2009 18:38:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-12-2008&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-12-2008&group=3&gblog=32 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Liebesleid - Kreisler]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-12-2008&group=3&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-12-2008&group=3&gblog=32 Thu, 11 Dec 2008 12:54:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-09-2008&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-09-2008&group=3&gblog=31 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[On Wings of Song - Mendelssohn]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-09-2008&group=3&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-09-2008&group=3&gblog=31 Sun, 07 Sep 2008 23:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2008&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2008&group=3&gblog=30 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Mandolin Concerto in C - Vivaldi]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2008&group=3&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=29-08-2008&group=3&gblog=30 Fri, 29 Aug 2008 8:47:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-08-2008&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-08-2008&group=3&gblog=29 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Les Indes Galantes - Rameau]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-08-2008&group=3&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-08-2008&group=3&gblog=29 Tue, 05 Aug 2008 7:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-07-2008&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-07-2008&group=3&gblog=28 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[A Maiden's Prayer - Badarzewska]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-07-2008&group=3&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-07-2008&group=3&gblog=28 Thu, 17 Jul 2008 15:34:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-07-2008&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-07-2008&group=3&gblog=27 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[La Campanella - Paganini]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-07-2008&group=3&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-07-2008&group=3&gblog=27 Tue, 08 Jul 2008 12:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-06-2008&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-06-2008&group=3&gblog=26 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Salut d'Amour - Elgar]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-06-2008&group=3&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-06-2008&group=3&gblog=26 Tue, 03 Jun 2008 18:08:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-04-2008&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-04-2008&group=3&gblog=25 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Serenade for strings - Dvořák]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-04-2008&group=3&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-04-2008&group=3&gblog=25 Thu, 10 Apr 2008 21:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-03-2008&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-03-2008&group=3&gblog=24 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Tchaikovsky, Nodame SP, Suwanai, Kamio]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-03-2008&group=3&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-03-2008&group=3&gblog=24 Mon, 10 Mar 2008 18:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-02-2008&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-02-2008&group=3&gblog=23 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Con Te Partiro / Time To Say Goodbye]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-02-2008&group=3&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-02-2008&group=3&gblog=23 Thu, 21 Feb 2008 19:59:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-02-2008&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-02-2008&group=3&gblog=22 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Rhapsody on a Theme of Paganini]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-02-2008&group=3&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-02-2008&group=3&gblog=22 Tue, 12 Feb 2008 9:33:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-02-2008&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-02-2008&group=3&gblog=21 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Orchestral Suite No.2 - J.S. Bach]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-02-2008&group=3&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-02-2008&group=3&gblog=21 Tue, 05 Feb 2008 19:26:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-01-2008&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-01-2008&group=3&gblog=20 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Minuet from Op.11, No.5 - Boccherini]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-01-2008&group=3&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-01-2008&group=3&gblog=20 Sat, 26 Jan 2008 15:35:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2008&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2008&group=3&gblog=19 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Concerto, Op.9, No.2 for Oboe - Albinoni]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2008&group=3&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2008&group=3&gblog=19 Sun, 20 Jan 2008 19:29:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-01-2008&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-01-2008&group=3&gblog=18 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[หงส์น้อยเต้นระบำ - Tchaikovsky]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-01-2008&group=3&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-01-2008&group=3&gblog=18 Sat, 12 Jan 2008 13:13:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-01-2008&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-01-2008&group=3&gblog=17 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Violin Sonata No.4, BWV1017 - J.S. Bach]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-01-2008&group=3&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-01-2008&group=3&gblog=17 Wed, 09 Jan 2008 10:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-01-2008&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-01-2008&group=3&gblog=16 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Violin Sonata, Op.3, No.6 - Paganini]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-01-2008&group=3&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-01-2008&group=3&gblog=16 Fri, 04 Jan 2008 7:52:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-12-2007&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-12-2007&group=3&gblog=15 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Polka Italienne - Rachmaninov]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-12-2007&group=3&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-12-2007&group=3&gblog=15 Fri, 28 Dec 2007 0:51:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-12-2007&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-12-2007&group=3&gblog=14 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก Fauré ถึง Nodame]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-12-2007&group=3&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-12-2007&group=3&gblog=14 Sat, 22 Dec 2007 23:23:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-12-2007&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-12-2007&group=3&gblog=13 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[วอลซ์หมายเลข 15 - Brahms]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-12-2007&group=3&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-12-2007&group=3&gblog=13 Sat, 15 Dec 2007 16:05:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-11-2007&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-11-2007&group=3&gblog=12 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Pachelbel's Canon]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-11-2007&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-11-2007&group=3&gblog=12 Wed, 28 Nov 2007 10:24:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-11-2007&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-11-2007&group=3&gblog=11 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Nodame Cantabile พูดถึงสักหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-11-2007&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-11-2007&group=3&gblog=11 Sat, 17 Nov 2007 18:51:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-10-2007&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-10-2007&group=3&gblog=10 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาร์ดาช หวานๆมันๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-10-2007&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-10-2007&group=3&gblog=10 Tue, 02 Oct 2007 17:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-11-2007&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-11-2007&group=13&gblog=4 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาษาพูดของลูกทุ่งอเมริกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-11-2007&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-11-2007&group=13&gblog=4 Mon, 19 Nov 2007 20:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-05-2007&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-05-2007&group=13&gblog=3 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[a, e, i, o, u ในคำหลายพยางค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-05-2007&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-05-2007&group=13&gblog=3 Tue, 01 May 2007 23:39:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-04-2007&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-04-2007&group=13&gblog=2 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[f, m, n, s, x]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-04-2007&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-04-2007&group=13&gblog=2 Sat, 14 Apr 2007 8:31:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-04-2007&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-04-2007&group=13&gblog=1 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอ๊ อี๊ อ๊าย โอ๊ ยิ่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-04-2007&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-04-2007&group=13&gblog=1 Fri, 13 Apr 2007 8:38:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-06-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-06-2007&group=1&gblog=15 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ แรงขึ้นกว่าเดิม [ฉ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-06-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-06-2007&group=1&gblog=15 Sun, 10 Jun 2007 3:16:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-04-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-04-2007&group=1&gblog=14 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ แปะต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-04-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-04-2007&group=1&gblog=14 Mon, 30 Apr 2007 23:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=1&gblog=13 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ มาต่ออีกบลอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-12-2005&group=1&gblog=13 Mon, 05 Dec 2005 20:36:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-06-2006&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-06-2006&group=1&gblog=12 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ ไม่มีโฆษณาคั่น]]> xu....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-06-2006&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-06-2006&group=1&gblog=12 Mon, 12 Jun 2006 1:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-02-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-02-2007&group=1&gblog=11 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ แปะไว้ก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-02-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-02-2007&group=1&gblog=11 Fri, 23 Feb 2007 21:36:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-02-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-02-2007&group=1&gblog=10 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้...นะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-02-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-02-2007&group=1&gblog=10 Wed, 14 Feb 2007 10:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-02-2006&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-02-2006&group=8&gblog=9 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกวันหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-02-2006&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=19-02-2006&group=8&gblog=9 Sun, 19 Feb 2006 19:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-01-2006&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-01-2006&group=8&gblog=8 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[แด่ เอลลิส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-01-2006&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-01-2006&group=8&gblog=8 Thu, 12 Jan 2006 22:01:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-05-2006&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-05-2006&group=8&gblog=7 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยประคองฉันที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-05-2006&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-05-2006&group=8&gblog=7 Tue, 23 May 2006 1:14:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-12-2006&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-12-2006&group=8&gblog=6 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาสีฟ้าร้องไห้ในสายฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-12-2006&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-12-2006&group=8&gblog=6 Sat, 02 Dec 2006 11:47:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-07-2006&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-07-2006&group=8&gblog=5 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อีกแล้ว อีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-07-2006&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-07-2006&group=8&gblog=5 Mon, 03 Jul 2006 22:08:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-11-2005&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-11-2005&group=8&gblog=4 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเก่าคืนก่อนน่ะนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-11-2005&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-11-2005&group=8&gblog=4 Wed, 02 Nov 2005 0:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-01-2006&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-01-2006&group=8&gblog=3 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอคิด ขอคิด ขอคิดดูก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-01-2006&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=04-01-2006&group=8&gblog=3 Wed, 04 Jan 2006 21:16:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-08-2005&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-08-2005&group=8&gblog=2 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[กังหันของจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-08-2005&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=31-08-2005&group=8&gblog=2 Wed, 31 Aug 2005 22:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-12-2005&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-12-2005&group=8&gblog=1 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันหวาน(ถึงเธอ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-12-2005&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-12-2005&group=8&gblog=1 Fri, 16 Dec 2005 0:51:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-05-2006&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-05-2006&group=7&gblog=9 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่สามารถหยุดตัวฉันเอง...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-05-2006&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=07-05-2006&group=7&gblog=9 Sun, 07 May 2006 1:00:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-11-2005&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-11-2005&group=7&gblog=8 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[จำได้ว่าตอนนั้น...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-11-2005&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-11-2005&group=7&gblog=8 Tue, 15 Nov 2005 0:05:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-11-2005&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-11-2005&group=7&gblog=7 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่วงประมาณนี้เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-11-2005&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-11-2005&group=7&gblog=7 Tue, 08 Nov 2005 0:02:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-06-2006&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-06-2006&group=7&gblog=6 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ขณะที่น้ำตาไหล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-06-2006&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-06-2006&group=7&gblog=6 Sat, 03 Jun 2006 1:46:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-02-2006&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-02-2006&group=7&gblog=5 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[.....หลายปี.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-02-2006&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-02-2006&group=7&gblog=5 Thu, 23 Feb 2006 19:59:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2005&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2005&group=7&gblog=4 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่ามกลางของที่ระลึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2005&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2005&group=7&gblog=4 Tue, 13 Sep 2005 23:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-10-2005&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-10-2005&group=7&gblog=3 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เต้นรำครั้งนั้น...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-10-2005&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-10-2005&group=7&gblog=3 Sat, 15 Oct 2005 23:58:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-10-2005&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-10-2005&group=7&gblog=2 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาบนหมอนของฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-10-2005&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-10-2005&group=7&gblog=2 Sun, 16 Oct 2005 0:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-10-2005&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-10-2005&group=7&gblog=1 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[สุริยะคราสของหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-10-2005&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-10-2005&group=7&gblog=1 Sat, 08 Oct 2005 23:56:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2005&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2005&group=6&gblog=9 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[บางทีความรัก...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2005&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2005&group=6&gblog=9 Sun, 18 Sep 2005 21:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2005&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2005&group=6&gblog=8 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่สามารถ ขัดขืน แสงจันทรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2005&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2005&group=6&gblog=8 Sun, 18 Sep 2005 21:34:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-12-2005&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-12-2005&group=6&gblog=7 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจของฉันที่หายไป...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-12-2005&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-12-2005&group=6&gblog=7 Sat, 03 Dec 2005 23:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-04-2006&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-04-2006&group=6&gblog=6 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอไม่เคยละพยายาม...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-04-2006&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=11-04-2006&group=6&gblog=6 Tue, 11 Apr 2006 20:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-09-2005&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-09-2005&group=6&gblog=5 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งหมอนมาให้หน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-09-2005&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=17-09-2005&group=6&gblog=5 Sat, 17 Sep 2005 21:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-10-2005&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-10-2005&group=6&gblog=4 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[...ตราบเท่า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-10-2005&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=05-10-2005&group=6&gblog=4 Wed, 05 Oct 2005 22:57:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-10-2005&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-10-2005&group=6&gblog=3 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เต้นระบำกันอีกมั้ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-10-2005&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-10-2005&group=6&gblog=3 Sat, 22 Oct 2005 23:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-11-2005&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-11-2005&group=6&gblog=2 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-11-2005&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=22-11-2005&group=6&gblog=2 Tue, 22 Nov 2005 23:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-01-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-01-2006&group=6&gblog=1 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันรักเธอเพราะว่า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-01-2006&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-01-2006&group=6&gblog=1 Mon, 09 Jan 2006 21:21:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-05-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-05-2006&group=5&gblog=9 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังไม่พร้อมจะคืนดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-05-2006&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-05-2006&group=5&gblog=9 Thu, 25 May 2006 1:37:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-09-2005&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-09-2005&group=5&gblog=8 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[...เพียงลำพัง...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-09-2005&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-09-2005&group=5&gblog=8 Fri, 30 Sep 2005 21:17:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-04-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-04-2006&group=5&gblog=7 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[นึกว่าเป็นของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-04-2006&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-04-2006&group=5&gblog=7 Sun, 23 Apr 2006 21:06:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-08-2005&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-08-2005&group=5&gblog=6 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เต้นระบำกันมั้ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-08-2005&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=26-08-2005&group=5&gblog=6 Fri, 26 Aug 2005 20:52:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-02-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-02-2006&group=5&gblog=5 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้เวลา...ทวงคืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-02-2006&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=28-02-2006&group=5&gblog=5 Tue, 28 Feb 2006 20:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-06-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-06-2006&group=5&gblog=4 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงเวลาแห่งชีวิตเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-06-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=14-06-2006&group=5&gblog=4 Wed, 14 Jun 2006 21:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-10-2005&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-10-2005&group=5&gblog=3 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ขณะที่กีตาร์สะอื้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-10-2005&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-10-2005&group=5&gblog=3 Sun, 02 Oct 2005 22:54:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2006&group=5&gblog=2 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเงียบที่เรียบง่าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2006&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2006&group=5&gblog=2 Sun, 03 Sep 2006 23:04:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-09-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-09-2005&group=5&gblog=1 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[... หึงนะ ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-09-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=01-09-2005&group=5&gblog=1 Thu, 01 Sep 2005 21:04:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2006&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2006&group=4&gblog=8 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มต้นสนใจ ubuntu --> xubuntu]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2006&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=25-06-2006&group=4&gblog=8 Sun, 25 Jun 2006 0:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-04-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-04-2007&group=4&gblog=7 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Opera 9.20 จ๊าบแจ๋วแหววยิ่งกว่าเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-04-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-04-2007&group=4&gblog=7 Mon, 16 Apr 2007 7:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-09-2005&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-09-2005&group=4&gblog=6 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[คอมฯเดึ้ยง อาจเป็นเพราะ Registry ในคอมฯของเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-09-2005&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-09-2005&group=4&gblog=6 Mon, 12 Sep 2005 20:29:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-09-2005&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-09-2005&group=4&gblog=5 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[Firewall ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรมีไว้ป้องกันคอมฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-09-2005&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=12-09-2005&group=4&gblog=5 Mon, 12 Sep 2005 7:07:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-12-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-12-2005&group=4&gblog=4 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[AdAware = AdUnaware เลิกใช้แล้วครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-12-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=10-12-2005&group=4&gblog=4 Sat, 10 Dec 2005 10:16:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2005&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2005&group=4&gblog=3 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีจัดการกับ trojans, spywares, adwares]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2005&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=13-09-2005&group=4&gblog=3 Tue, 13 Sep 2005 7:22:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-09-2007&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-09-2007&group=3&gblog=9 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[อัลบั้มแห่งศตวรรษที่ 20]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-09-2007&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=23-09-2007&group=3&gblog=9 Sun, 23 Sep 2007 22:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-09-2007&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-09-2007&group=3&gblog=7 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ไจฟ์ (video clip)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-09-2007&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=21-09-2007&group=3&gblog=7 Fri, 21 Sep 2007 1:35:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2007&group=3&gblog=5 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาโซ โดเบล (video clip)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=18-09-2007&group=3&gblog=5 Tue, 18 Sep 2007 2:45:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-09-2007&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-09-2007&group=3&gblog=4 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[รุมบา (video clip)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-09-2007&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-09-2007&group=3&gblog=4 Thu, 06 Sep 2007 20:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2007&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2007&group=3&gblog=3 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[แซมบา (video clip)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2007&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=03-09-2007&group=3&gblog=3 Mon, 03 Sep 2007 1:39:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-09-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-09-2007&group=3&gblog=2 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[ชะ ชะ ช่า (video clip)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-09-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=02-09-2007&group=3&gblog=2 Sun, 02 Sep 2007 15:48:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-05-2006&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-05-2006&group=1&gblog=9 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ หน้าฝนปนร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-05-2006&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=08-05-2006&group=1&gblog=9 Mon, 08 May 2006 1:27:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-12-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-12-2005&group=1&gblog=8 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-12-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-12-2005&group=1&gblog=8 Fri, 30 Dec 2005 22:11:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-09-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-09-2006&group=1&gblog=7 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ ขอรูปประกอบเพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-09-2006&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=09-09-2006&group=1&gblog=7 Sat, 09 Sep 2006 23:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-03-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-03-2006&group=1&gblog=6 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ หน้าร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-03-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=30-03-2006&group=1&gblog=6 Thu, 30 Mar 2006 20:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2006&group=1&gblog=5 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ เดือนนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=06-02-2006&group=1&gblog=5 Mon, 06 Feb 2006 19:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2007&group=1&gblog=4 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ ทำอะไรดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-01-2007&group=1&gblog=4 Sat, 20 Jan 2007 0:10:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-08-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-08-2005&group=1&gblog=3 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ อัพแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-08-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=20-08-2005&group=1&gblog=3 Sat, 20 Aug 2005 22:00:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-10-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-10-2005&group=1&gblog=2 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ ขึ้นบลอกใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-10-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=16-10-2005&group=1&gblog=2 Sun, 16 Oct 2005 22:02:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-07-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-07-2006&group=1&gblog=1 http://censored.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาละนะ หน้าฝนคนไม่มีแฟน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-07-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=censored&month=15-07-2006&group=1&gblog=1 Sat, 15 Jul 2006 22:32:10 +0700